Segítség a megfelelő méret kiválasztásához

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyartetőablak Bt. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.tetoablakarnyekolo.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.tetoablakarnyekolo.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1. Szolgáltató adatai:

Székhely és Ügyfélszolgálat: 2009 Pilisszentlászló Béke u. 35/B.
Telephely: 2009 Pilisszentlászló Béke u. 35/B.
Képviselő: Szűcs Balázs ügyvezető
Adószám: 25065721-2-13
Cégjegyzékszám: 13 06 068399
Bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: HU57 10403112 50526768 81551001(K&H)
Kamarai tagság: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai nyilvántartási száma: PE25065721
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36203910778 (8-12 óra közt, kizárólag leadott rendelésekkel kapcsolatban)
Honlap: www.tetoablakarnyekolo.hu
E-mail és Ügyfélszolgálat: info@tetoablakarnyekolo.hu

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

A jelen ÁSZF 2017.04.10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére, a szolgáltatások igénybevételére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldal megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Fenntartjuk a jogot, hogy a nem megfelelő stílusban kommunikáló érdeklődők / vásárlóink rendelését azonnal töröljük, akár a rendelés visszaigazolása után is!

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő bruttó árak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről illusztrációt jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített illusztrációk eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldal megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. Vásárlás menete

A felhasználó regisztráció nélkül tud árajánlatot és rendelést leadni a weboldalon.

A weboldalon az "Online kalkulátor" segítségével egyszerűen kiszámolhatja vagy újraszámolhatja a rendelését.

Az így elküldött rendelést kollégánk ellenőrzése után visszaigazoljuk (általában 1 munkanapon belül) a megadott e-mail címre pedig elküldjük a szállítási határidőt.

Fontos! A visszaigazoló e-mail-ben az Ön által a weboldalon leadott termékek találhatók, ezeket csak az Ön írásos kérésére módosítjuk. Kérjük külön ellenőrizzék le, hogy a visszaigazoló e-mail-ben a megfelelő méretek találhatók. Reklamációt nem fogadunk el amennyiben elmúlasztja a visszaigazolás ellenőrzését, a szállítási költségek Önt terhelik.

5. Garancia

Termékeinkre 1 év garanciát (jótállást) vállalunk. A jótállási igény a termékhez tartozó számlával igazolható. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

6. Szállítás és fizetési feltételek

A rendeléseket a GLS szállítja házhoz, hétköznapokon 8 és 17 óra között. Kérjük, olyan szállítási címet és telefonszámot adjon meg, ahol a csomag 8 és 17 óra között sikeresen kézbesíthető. A csomagolási költségeket nem számoljuk fel, a szállítási költség azonban Önt terheli.

Kérésére a Szolgáltató vállalja a megrendelt termék kiszállítását az Ön által megadott címre, ahol a Szolgáltató vagy megbízottja a terméket átadja az Ön részére. Az áruról kiállított számla a termék csomagolásában van elhelyezve.

Ön megtagadhatja az áru átvételét, ha a terméken sérülést tapasztal. Ez esetben kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Kérjük a csomagolást a GLS Futár előtt vizsgálják meg, amennyiben szükséges vegyenek fel jegyzőkönyvet az esetleges sérülésekről. Jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban cserélni a törött árnyékolót. Az esetleges visszaszállítást a vevőnek kell fizetni. Amennyiben kibontás közben mégis sérült árnyékolót talál akkor kérjük ne folytassa a csomag kicsomagolását. Készítsen fényképet a teljes csomagról illetve a sérült árnyékolóról és jutassa el e-mail címünkre (info@tetoablakarnyekolo.hu). Amint tudjuk felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A szállítás dátumáról e-mailben értesíti Önt. A Szolgáltató jogosult más szállítási vállalkozók szolgáltatásait igénybe venni.

Szállítási díj: 1490 Ft
Szállítási határidő: 3-10 nap (Túlterhelés és készlethiány esetén változhat)

Fizetés: Fizetésre csak magyar forintban van lehetőség.

- Banki átutalás. Banki átutalás esetén a termék vételárát és a felszámolt szállítási díjat Ön közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára utalja át. Banki átutalás esetén az átvételre csak az átutalás jóváírását követően van lehetőség.
- Készpénzes fizetés. Készpénzes fizetés esetén a termék vételárát a szállítási címen történő átvételkor Ön, az árú kézbesítője részére, telephelyi átvételkor a Szolgáltató telephelyén fizeti meg. Az árú átvételére csak a fizetést követően kerülhet sor.

7. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.


Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Önt terhelik, ezen kívül a Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Öntől. Ezeken kívül Önt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az utánvétellel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

8.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

8.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496 Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:
http://www.nfh.hu/teruleti

8.8. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

9. Adatvédelem

A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a vállalkozás a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.